Kontakta SLU

Senast ändrad: 11 oktober 2018

Adresser och kontaktuppgifter till olika funktioner, orter och enheter vid SLU. Dessutom hittar du bland annat SLU:s fakturaadress och information om hur du kan ta reda på hur dina personuppgifter hanteras vid SLU.

Officiell adress och organisationsnummer

SLU
Box 7070
750 07 UPPSALA
Tel. växel: 018-67 10 00

Organisationsnummer: 202100-2817
VAT-nummer: SE202100281701 

Registrator

Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala
Expeditionstid: må-fr kl 9-11, 13-15

E-post: registrator@slu.se
Tel: 018-67 10 00

SLU:s orter

Fakturaadress och -hantering

SLU kan ta emot fakturor elektroniskt som svefakturor, via e-post eller brev. Klicka på den expanderbara menyn för mer information.

Skicka fakturor TILL SLU

Lagkrav på obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blir lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. En PDF-faktura är inte en sådan faktura.

Efter att lagen trätt i kraft kommer SLU inte att ta emot andra typer av leverantörsfakturor än e-faktura. Redan nu ställer vi krav på e-faktura i våra upphandlingar!

Längre ner på sidan finns information om hur man gör för att skicka e-faktura till SLU.

 

Mer information om obligatorisk faktura till offentlig sektor finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbsida Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Lagen finns att läsa här: Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling 

 

Fakturaadress

SLU:s fakturaadress är:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

 

Denna ska alltid anges på fakturan.

Det är viktigt att enbart fakturaadressen står i adressfältet, fakturareferensen ska anges i ett särskilt fält (se avsnittet om fakturareferens).

Om namnet på beställaren trots detta anges i fakturaadressen får namnet aldrig stå först i fakturaadressen! Då kan fakturan betraktas vara utställd till beställaren och inte till SLU och beställaren riskerar att bli personligt betalningsansvarig.

 

Fakturareferens

 • Om det finns ett ordernummer (om beställningen har utförts i SLU:s beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo) ska denna anges som referens.

 • Om ordernummer saknas ska beställarens fakturareferens anges på fakturan som "Er referens" (SLU:s referens). SLU:s referenskoder består av tre siffror+tre bokstäver, t.ex. 123ABC.

 • Bara koden ska anges på fakturan och inget annat. Det får alltså bara stå t.ex. "123ABC" och inte "Ref: 123ABC".

 • Leverantören måste ange referensen i ett särskilt fält i sitt fakturasystem. Det finns alltid ett fält i fakturasystemen som är avsedd för kundens referens och det är viktigt att referensen anges där. På så sätt hamnar den på rätt plats i fakturan och vårt fakturasystem (Proceedo) hittar referensen automatiskt.

 

Typer av fakturor som SLU kan ta emot

SLU kan ta emot fakturor på tre sätt. Från och med 1 april 2019 blir det dock obligatoriskt att skicka e-faktura och SLU accepterar då enbart alternativ 1. Redan nu är det krav på e-faktura i våra upphandlingar.

 1. elektroniskt i formatet PEPPOL BIS 5 A ver 2 (Svefaktura BIS 5A 2.0) eller Svefaktura 1.0
 2. via e-post i formatet pdf eller tiff
 3. pappersfakturor via brev

 

 

Elektroniskt som PEPPOL BIS 5 A ver 2 (Svefaktura BIS 5A 2.0) eller Svefaktura 1.0

SLU kan ta emot e-fakturor i formatet PEPPOL BIS 5 A ver 2 (Svefaktura BIS 5A 2.0) eller Svefaktura 1.0. Från och med 1 april 2019 kommer vi även att kunna ta emot PEPPOL BIS Billing 3.0.

Leverantörer kan skicka elektroniska fakturor till SLU på fyra olika sätt. Se dokumentet Skicka e-faktura till Sveriges lantbruksuniversitet för mer information.

Kontakta ekonomisystem@slu.se vid eventuella frågor. 

 

Via e-post i formatet pdf eller tiff

OBS! Från och med 1 april 2019 blir det obligatoriskt att skicka e-faktura och SLU accepterar då enbart e-faktura.

Fakturor via e-post ska skickas till slufaktura@slu.se.

En kvittens skickas till avsändarens e-postadress när fakturan kommit till mejlinkorgen.

Krav på innehåll och hantering av information i mejlet:
 • Fakturan ska bifogas mejlet och måste vara i formatet pdf eller tiff.

 • En faktura = en bifogad fil.

 • Ev. bilagor till fakturan måste ingå i samma fil som fakturan. Varje dokument i mejlet tolkas som 1 st faktura.

 • Ev. information i själva mejlet kommer inte att läsas. Processen är helt automatiserad och ingen person bevakar inkommande mejl. Fakturafrågor och supportärenden ställs till proceedosupport@slu.se.

 

Utbetalningsblanketter via Proceedo

Dessa blanketter får endast användas internt inom SLU!

Samtliga "utbetalningsblanketter via Proceedo" (se Blanketter) inklusive bilagor kan också mejlas till slufaktura@slu.se. Tänk på att blanketten och ev. bilagor måste skickas tillsammans som en fil.

 

Pappersfakturor via brev

OBS! Från och med 1 april 2019 blir det obligatoriskt att skicka e-faktura och SLU accepterar då enbart e-faktura.

Pappersfakturor ska skickas till fakturaadressen (se ovan).

Fakturorna vidarebefordras därefter till en extern skanningscentral som skannar fakturorna. De skickas sedan digitalt till SLU.

 

Hantering av personuppgifter

När du svarar på enkäter, anmäler dig till kurser eller konferenser eller liknande kommer dina personuppgifter att behandlas vid SLU. Läs här om hur hur det går till och vart du vänder dig för att få reda på dina rättigheter.

Andra sökvägar


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se