Sveriges lantbruksuniversitet

Natur - arter och miljö

Intresserad av biologisk mångfald, rödlistade och invasiva arter, ekologi, klimat, naturvård, miljömålsuppföljning ...?

Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här finns artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt.