Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

MT2018_skugga.jpg

Läs senaste Miljötrender med tema jordbrukslandskap

SLU:s miljöanalys i jordbrukslandskapet har växt i omfattning de sista åren.

I senaste numret av Miljötrender får du några exempel på hur jordbrukslandskapets utveckling följs och hur lösningar för ökad hållbarhet kan se ut. Läs bland annat om: pilotprojekt som kartlägger åkrars myller, betesmarker och om riskbedömning av växtskyddsmedel.

Läs också om hur det multifunktionella jordbrukslandskapet kan hjälpa till att tillgodose jordbrukets vattenbehov och minska risken för översvämningar.

ICOS - Svartberget

ICOS Svartbergets mätstation i Sverige. Följ med oss på en visuell guidning av växthusgasmätningar på Instragram och Twitter genom att följa #ICOScapes och besök kampanjsidan icos-ri.eu/icoscapes

Film: Skogen och vattnet

Rent vatten är viktigt för människor och djur. I det brukade skogslandskapet krävs bättre skydd av de små bäckarna som är själva kapillärerna i landskapet. Smartare metoder för att undvika körskador och bättre kantzoner längs vatten är frågor som forskarna nu inriktar sig på.
Detektiv2.jpg

Bidra till forskningen

Vill du hjälpa till att öka kunskapen om vår natur och bidra till bevarandet av vår ekologiska mångfald? Då kan du hjälpa SLU:s forskare och miljöanalytiker genom att rapportera in det du observerar när du rör dig i vår natur. De vill veta mer om förekomsten av ett antal olika arter, om olika typer av skogsskador samt om det finns främnade arter i våra vatten. 

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för miljöanalys. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 16 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

FA Skogsdatalabb gruppbild.jpg

Ta kontakt med Skogdatalabbet

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

Publicerad: 01 oktober 2018 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se