Sveriges lantbruksuniversitet

Vatten - kvalitet och fiske

Intresserad av ekologi i hav och sötvatten, växtnäring, övergödning, försurning, vatten i jordbruksmark, dricksvatten, fisk, fiskeförvaltning, akvakultur ...?

Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här finns artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt.