Sveriges lantbruksuniversitet

Internationell samverkan

Livsmedelsförsörjning, konkurrens om mark, genetiska resurser, pandemier, zoonoser och klimatförändring har konsekvenser inte minst för världens fattigaste länder. 

Publicerad: 11 september 2018 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se