Sveriges lantbruksuniversitet

Heurekasystemet

en programserie som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser.

Heurekasystemet

Programvaror för planering och analys

Publicerad: 05 juli 2017 - Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se