Sveriges lantbruksuniversitet

Lövsta forskningscentrum, SLU

Europas modernaste anläggning för forskning och utbildning om lantbrukets djur

Djur på Lövsta ingångssida.jpg

Verksamheten på Lövsta forskningscentrum

Lövsta forskningscentrum har resurser för att kunna bedriva olika typer av forskning och undervisning om lantbrukets djur, nötkreatur för mjölkproduktion, gris och fågel, i stallösningar anpassade för både forskning och utbildning.

Här finns förutsättningar för att utföra kvalitetssäkrad forskning inom: djurens välfärd, beteende och hälsa, djurens miljö- och skötsel samt byggnadsfunktion, uthållig och klimatsmart livsmedelsproduktion.

Djurstallarna representerar teknik i utvecklingens framkant och personalen har kompetens inom såväl produktion som forskning och utbildning. Registrering av djurens produktion, konsumtion, beteende, reproduktion och hälsa sker kontinuerligt. Det ger dig en helhet, som visar möjligheter och tryggar dina försök. Läs mer om Lövsta forskningscentrum i broschyren:

Resurser på SLU Forskningscentrum Lövsta (Pdf 3 MB).

Ett forskningscentrum skapat för att ge dig resultat