Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker

Senast ändrad: 18 januari 2017
tönnersjöhedens_fältstation.PNG

Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker har försöksmark för alla typer av fältförsök.

Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker tillhandahåller mark för olika typer av fältförsök. Personalen vid fältstationen i Simlångsdalen ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling.

Tönnersjöhedens försökspark ansvarar för Enhetens långtidsförsök i Götaland.

Miljöanalys

Klimatmätningar

Senaste veckans klimat i Simlångsdalen visas grafiskt.

Fenologi

Personalen vid Tönnersjöhedens försökspark genomför fenologiska observationer både inom ramen för Naturens kalenders fenologiväktare och särskilt för skogliga ändamål.

På forskningsstationen finns en fenologisk kamera, som följer naturens årstidsväxlingar automatiskt. Bilder från kameran skickas till ett internationellt nätverk, PHENOCAM.

Blåbärens och lingonens fenologi och produktion studeras på permanenta provytor. Dessa observationer ligger till grund för de bärprognoser som SLU publicerar.


Kontaktinformation

Ulf Johansson Försöksledare/Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöhedens försökspark, SLU
ulf.johansson@slu.se, 035-700 17, 070-568 19 44          

Sidansvarig: ulf.johansson@slu.se