Hortikultur

Senast ändrad: 30 januari 2018

På Balsgård bedrivs idag strategisk och tillämpad forskning samt utvecklingsarbete inom genetik och växtförädling med särskilt fokus på frukter och bär. Inom verksamheten ingår dessutom bevarande och nyttjande av växtgenetiska resurser.

Vi lägger stor vikt vid växtgenetisk forskning inriktad mot domesticering och växtförädling av frukt och bär för hållbara odlingssystem, inklusive ekologisk odling. Egenskaper som vi särskilt prioriterar hos nya sorter är t ex sjukdomsresistens och lagringstålighet. Vi utvecklar också sorter med högt innehåll av hälsofrämjande ämnen. Forskningen omfattar även analys av genetisk variation, DNA-markörer för resistens- och kvalitetsegenskaper, identifikation av växtmaterial med genetiska markörer och analyser för optimering av genbanksmaterial, samt produktionsinriktad forskning på frukt och bär.

Dessutom arbetar vi med att utveckla vår omfattande växtsamling. Den är en förutsättning för både kortsiktiga och långsiktiga forsknings- och förädlingsprojekt. Växtmaterialet utgör en unik resurs för värdefulla egenskaper och rymmer såväl traditionella, t ex äpple, päron, plommon, körsbär, vinbär och krusbär, som nya frukt- och bärväxtslag, t.ex. en unik kollektion av härdiga havtorn och nypon.

På Balsgård finns också en väl utrustad produktionsanläggning som främst är inriktad på tillverkning av drycker. Här kan både studenter och företag bedriva innovativt utvecklingsarbete tillsammans med tekniker och forskare för att utveckla nya mervärdesprodukter, företrädesvis från svenska råvaror.

Dryckestillverkning.jpg
Havtornsbild.jpg
Fröplantor vinbär.jpg
M Aroma 4689.jpg
Sidansvarig: fredrik.reslow@slu.se