Sveriges lantbruksuniversitet

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar cirka 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten för experimentell design, konstruktion och skötsel av vegetation och landskap. 

I landskapslaboratoriet studeras och demonstreras landskapsberikande åtgärder för tätortsnära jordbruks-landskap, park, trädgård och väg i full skala.

Med fokus på anläggning av nya landskapselement och landskapskaraktärer är det unikt i Sverige. Alnarps rekreativa värden förbättras samtidigt som studenter, forskare och institutioner erbjuds ett fältlaboratorium för studier och demonstration. Här kan du ladda ner en karta över landskapslaboratoriumet 

Publicerad: 18 december 2017 - Sidansvarig: annamia.olvmyr@slu.se