Alnarps Rehabiliteringsträdgård

Senast ändrad: 03 oktober 2016
Kurs3.jpg

SLU Alnarp har genom sin forskning blivit ledande inom ämnesområdet naturbaserad vård och rehabilitering. Alnarps Rehabiliteringsträdgård är ett Living Lab vid SLU Alnarp.

Ett Living Lab är ett forskningskoncept där man i en verklig miljö integrerar forsknings- och innovationsprocesser i samverkan med intressenter. I detta arbete utgår man från användarens behov och önskemål och arbetar ofta i ett utvalt territorium. Ett Living Lab används både för längre forskningsstudier och för experiment. Forskning vid Living Lab kännetecknas av ett högt inslag av explorativa och hypotesgenererande processer: metoder utvecklas, prövas vetenskapligt och förs sedan ut till samhället genom samverkande intressenter.

Forskningen vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård kombinerar teorier från miljöpsykologi, landskapsarkitektur och trädgård med medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi genom samverkan med andra universitet, landsting och myndigheter. Resultat från forskningen används både i offentlig och privat verksamhet där bland annat flera landsting bygger upp rehabiliteringsträdgårdar med Alnarp som förebild och Region Skåne har upphandlat tio landsbygdsföretag till att driva naturbaserad rehabilitering, vilket numera ingår i deras ordinarie vård.

Rehabträdgårdens personal och koordinatorgrupp
Kontaktuppgifter och vägbeskrivning

 

Forskningsartikel från Alnarps Rehabiliteringsträdgård

Ottosson, J., Lavesson, L., Pinzke, S., Grahn, P. 2015. The Significance of Experiences of Nature for People with Parkinson’s Disease, with Special Focus on Freezing of Gait—The Necessity for a Biophilic Environment. A Multi-Method Single Subject Study. International Journal of Environmental Research and Public Health 12(7):7274-7299. DOI:10.3390/ijerph120707274

Full text: http://www.mdpi.com/1660-4601/12/7/7274/pdf

Abstract: Freezing of Gait (FOG) is a common condition in people with Parkinson’s disease (PD). FOG entails suddenly experiencing difficulties moving or feeling that one’s feet are as glued to the ground. It is triggered, e.g., when passing through doorways. Earlier studies suggest that being in natural environments affects FOG in a positive way. Five subjects were recruited to serve as five single subject cases. We used interviews, observations, questionnaires and collected gait pattern data with aid of an accelerometer. A special designed outdoor setting was used, where we investigated whether passing through hedge openings with or without built elements triggered FOG. We found that no one experienced a FOG reaction when they passed through hedge openings without built elements. However, FOG was triggered when a doorframe was inserted into a hedge opening, and/or when peripheral vision was blocked. We interpret the results such that the doorframe triggered a phobic reflex, causing a freezing reaction. Passing through hedge openings does not trigger FOG, which we interpret as a biophilic reaction. Our results, if repeated in future studies, may have significance to everyday lives of PD patients,who could get a simpler life by consciously prioritizing stays in natural surroundings.

Sidansvarig: mats.gyllin@slu.se