Sveriges lantbruksuniversitet

Demonstrationsodlingen

I demonstrationsodlingen kan du titta på de grödor vi odlar i Sverige. Framförallt finns odlingen till för studenterna på SLU men vi har också gjort en särskild satsning på skolor. Vi vill gärna att lärare framförallt för låg- och mellanstadiet tar med sina klasser hit i augusti-början av september. Du får stöd här på webben och genom skyltar och övningar på plats. Ni kan också titta in i en demonstrationsbikupa som är garanterat stickfri.  

Publicerad: 19 september 2017 -