Faunadepå - död ved med liv i

Senast ändrad: 10 juli 2017
faunadepa-ingressbild-cinnober.jpg

Utmed gångvägen omedelbart väster om Ekologicentrum finns en faunadepå, det vill säga stora mängder stockar av olika trädslag som får ligga och multna till fromma för många småkryp.

Många insekter är för sin överlevnad beroende av att det finns multnande ved. I naturen råder brist på död ved. Faunadepån är ett helt litet universum av små livsrum för många arter. Till denna plats kommer insekterna och utnyttjar veden som föda och bidrar till mångfalden på SLU campus. Till exempel Cinnoberbaggen, Upplands landskapsinsekt.

Exempel på andra insekter som trivs i faunadepån:  

  • Noshornsoxe
  • Fläckig blombock
  • Bålgetingkortvinge
  • Knäppare

Dessa insekter utvecklas i bark eller ved eller ihåliga träd. Några ser vi endast de mycket karakteristiska spåren av. De visar sig inte på dagen eller i blommor. Med hjälp av en ficklampa kan man få se dem där de kryper omkring på bark eller ved under ljumma sommarkvällar.

Vissa arter är mycket sällsynta och du kan bidra till deras överlevnad! 

  • Gör din egen faunadepå på tomten av ved, kvistar och trädstammar.
  • Om ett lövträd av något skäl  måste sågas ned – spara en stubbe som får vara ett par meter hög. Med stor sannolikhet flyttar noshornsoxar och fläckiga blombockar in i den sakta multnande veden. Med litet tur dyker också blåoxen upp. Av noshornsoxens larver lever flera av knäppararterna tillhörande släktet rödrockar. Ett namn som de fått av sina vackert röda täckvingar. Dessa fullbildade skalbaggarna äter ingenting men larverna är veritabla krokodiler!
  • Spara gamla solbelysta tallar på tomten. Reliktbocken, denna i våra skötta skogar alltmer ovanliga art lever i barken på grova, gamla starkt solbelysta tallar. Den finns i många tallar på Kronåsen vid Ultuna och faktiskt alldeles inpå kunskapsträdgården!
  • Har en gran knäckts och bildat en hög stubbe – vänta några år med att ta bort den. Här finns goda möjligheter att få se yxbaggen, en drygt cm stor brun skalbagge, formad som en båt och med smakorgan(palper) som ser ut som yxor i miniatyr.
  • Varför inte sätta upp en bålgetingholk! Dessa fridsamma getingar är väl värda att studera när de bygger sitt imponerande bo. Betänk då att idén att göra papper fick vi av dessa imponerande insekter. Man kan sätta en plexiglasskiva i väggen och kan då försiktigt öppna holken och bese hyregästen i färd med bobygge och matningsbestyr. Bålgetingen har sin särskilda inneboende – bålgetingbaggen, en magnifik, lacksvart stor kortvinge som lever i underkanten på boet. 

Små djur behöver små livsutrymmen. Många behöver ved och ihåliga träd. Om du garnerar din trädgård får du ett mycket rikare djurliv när dig och en del av detta kan Du avnjuta i blommor eller bese nattetid i lampans sken.

 

 

faunadepa-dodvedjpg.jpg
I naturen råder brist på död ved. Därför har SLU lagt ut stockar som får förmultna där manga insekter trivs.
faunadepa-svartaskbasborre.jpg
Spår av svart askbastborre.
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317  

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se