Välkommen till Kunskapsparken i Ultuna!

Senast ändrad: 16 juli 2017
Kunskapsparken300.jpg

Ultuna kunskapspark, inklusive Ullbo Woodland Garden, är en demonstrationsanläggning för undervisning och forskning vid SLU i Uppsala, men är också en plats för rekreation och inspiration - öppen för alla!

 Hitta till kunskapsparken

  • Hitta till Ultuna
  • Karta över Ultuna Campus, hitta koordinaterna F5, Almas allé 11, Ultuna

Bokning av guidningar

Boka via kunskapsparken@slu.se

Pris: 1 500 kr inkl moms per guide (45-90 minuter)

Kunskapsparken i korthet

Ultuna kunskapspark är 20 000 kvadratmeter stor och en del av campusområdet på Ultuna. Parken består av fyra områden med olika karaktärer:

  • Den sydliga delen kallas Staden och ansluter vid restaurang Logen på Ultuna. Karaktäristiskt för denna del är strikthet, täthet och skugga med en växtlighet som passar in i stadsmiljöer.
  • Via Staden kommer man in i Trädgården, som är öppnare med friare former. Här finns häckar och rabatter med perenner.
  • I anslutning till Trädgården ligger också Ullbo Woodland Garden.
  • Längre norrut finns Odlingen, som är en demonstrationsträdgård bestående av paviljongen Oktavia. På 14 provytor kan man se hur olika grässorter växer och ser ut. Ett Rosarium med friska och härdiga rabatt- och buskrosor som inte behöver så mycket skötselfinns också här.

Växtförteckning och planteringsplaner

Här kan du se vilka växter som är planterade i de olika delarna av kunskapsparken. Detta är de rycklappar som också finns i ställen i parken.

Kunskapsparken i sociala medier

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Frågor om kunskapsparken: kunskapsparken@slu.se

John Lööf Green, koordinator utemiljö,  Avdelningen för infrastruktur, SLU john.loof.green@slu.se, 018-67 14 86

Roger Elg, curator för växtsamlingarna på Ultuna, Institutionen för stad och land, SLU roger.elg@slu.se, 018-67 25 90

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se