Skoglig fältforskning på Svartberget

Senast ändrad: 16 februari 2018
Försöksområden karta-webb.png

Svartberget är en knutpunkt för skoglig fältforskning i norra Sverige. Utmärkande för Svartberget är de stora infrastrukturerna för fältforskning kring myrekosystem, avrinningsområden och produktiv tall- och granskog. Det ger unika möjligheter för forskare att studera processer och flöden på såväl ekosystem- som landskapsnivå.

Försöksytorna består av cirka 2 500 hektar skog som förvaltas av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Markägare är Sveaskog.

Hjärtat för forskningen på Svartberget ligger på forskningsstationen som byggdes år 1979, sju kilometer nordväst om Vindelns samhälle. Här arbetar ett tiotal personer: försökstekniker, forskningsingenjörer, administrativ och säsongsanställd personal.

Långsiktiga fältförsök är registrerade i SLUs metadatabas SilvaBoreal. Syftet med databasen är att säkra fältförsökens existens samt att forskare på ett enkelt sätt kan hantera och söka försöksområden

Vi ingår i SITES, Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. SITES samlar nio fältstationer från norr till söder vilka erbjuder unik infrastruktur och teknisk kompetens för ekosystemforskning i fält

Vi är också en del av ICOS Sverige. ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en forskningsinfrastruktur för forskning och övervakning av växthusgaser finansierad av Vetenskapsrådet. Svenska ICOS ingår i sin tur i den europeiska ICOS.

2_water sampling_415.jpg
1_ICOS-mast-150m-lanterna-415.jpg
5b_Shackrutor_olle_hagner-2006_415.jpg
4_rosinedal_rok_415.jpg
6_ICOS-mast-Svartberget_415.jpg
3_Degero_igloon.jpg

Vi erbjuder dig möjligheten att anlägga nya fältexperiment:

  • Tillgång till klimat- och markdata när du anlägger försök hos oss.
  • Teknisk support av personal med god lokal kännedom och fältvana.
  • Tillgång till verkstad, maskiner, mätutrustning, kylrum, grovlabb, förråd, enkelt laboratorium och skrivplats.
  • Tillgång till kök på forskningsstationen och möjligheter till subventionerad logi i Vindeln.
  • Värdskap eller support om du vill ordna en skoglig exkursion.
Fakta:

År 1923 inrättades försöksparken av Statens Skogsförsöksanstalt. Skogsmästare Oscar Henriksson var platschef fram till år 1956.

Svartbergets fältforskningsstation ligger cirka sju kilometer nordväst om Vindeln. Från Vindeln kör du antingen väg 363 mot Hällnäs och tar höger mot Abborrtjärn eller så kör du vägen mot Botsmark och tar vänster vid skylten "Svartbergets försökspark". Körtiden från Umeå är cirka 1 timme.

Lantmäteriets karta

Svartberget är en välutrustad fordonspark. Bland annat så finns en terränggående 15 meter hög skylift, miniskotare minimaster 620, hjullastare, skoter, fyrhjuling, släpvagnar och bilar.


Kontaktinformation

Tomas Lundmark, professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
tomas.lundmark@slu.se, 070-631 74 12

Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se