SLU:s alumnnätverk

Senast ändrad: 21 december 2017

Som alumn är du viktig för oss. Alumnnätverket främjar kontakten mellan dig och SLU och gör det lättare för oss att informera dig om seminarier eller andra aktiviteter som SLU arrangerar.

För att få registrera dig som SLU-alumn ska du ha läst minst en termin vid SLU. De uppgifter som du lämnar kommer att användas för att utveckla alumnverksamheten och kontakten mellan dig och SLU.

Personuppgiftslagen

I enlighet med personuppgiftslagen (PuL) vill vi informera dig om hur SLU använder dina personuppgifter. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda den personliga integriteten så den inte kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Personuppgifterna som registreras i alumndatabasen kommer att användas för att hålla kontakt med alumner i syfte att skapa och stärka relationerna för ömsesidigt utbyte. Det kommer framför allt att ske via utskick om det du angett att du är intresserad av.

Genom att lämna dina uppgifter godkänner du att SLU får behandla dina personuppgifter. SLU är personuppgiftsansvarig.

Om personnummer

Vi behöver ditt personnummer för en säker identifiering när vi kontrollerar att du är en student eller före detta student vid SLU. Personnumret kommer inte att delas med andra.


Kontaktinformation

Karin Bennmarker, alumnsamordnare, utbildningsavdelningen

018-67 11 39

slualumn@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se