SLU-nyhet

Kinesisk investerare satsar på SLU-forskares klimatris

Publicerad: 14 juni 2017
klimatris_avtal_jsg300.jpg

På onsdagen tecknades ett avtal mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och en kinesisk investerare, Mr Zheng Fang, genom hans bolag Beijing Xianhe Transportation Technology, om ett projekt för att vidareutveckla de forskningsresultat som SLU-forskarna Chuanxin Sun och Anna Schnürer tagit fram kring ett nytt, klimatvänligare ris.

Avtalet undertecknades i närvaro av bland andra den kinesiska ambassadens attaché för vetenskap och teknik, Gang Dai, SLU:s vicerektor Erik Fahlbeck och dekan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid SLU, Torleif Härd.

Vid odling av ris avges stora mängder metan till atmosfären på grund av att mikroorganismer som bildar metan trivs i den syrefattiga miljö som omger risets rötter. Ris planteras i stående vatten där mikroorganismer tar upp kolföreningar som avges från risets rötter och omvandlar dessa till metan. Metan är en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den av människor orsakade globala uppvärmningen.

Nu har forskarna lyckats minska mängden metan som avges genom att förändra hur mycket kol som lagras i risets rotsystem i förhållande till mängden kol i blad och blomställningar. Riset har tillförts ett anlag från korn som påverkar stärkelseinlagringen och medför att plantorna lagrar in mer stärkelse i delarna ovan jord jämfört med roten. Detta antas ge ett minskat läckage av kolföreningar till den omgivande rotmiljön vilket i sin tur gör att de mikroorganismer som lever i den syrefattiga miljön kring risets rötter inte kan producera så mycket metan.

Det klimatvänliga riset blev mycket uppmärksammat internationellt när forskningsresultaten presenterades för snart två år sedan, och utsågs bland annat av tidskriften Popular Science till en av 2015 års främsta innovationer.

– Klimatförändringarna och livsmedelssäkerheten kräver framtida grödor med större avkastning men lägre miljöpåverkan. Ris är en av mänsklighetens viktigaste stapelvaror men dagens risproduktion medför en metanproduktion på ungefär 100 miljoner ton per år, motsvarande koldioxidutsläpp från 250 miljoner bilar, säger Chuanxin Sun.

– År 2015 kunde vi presentera ett ris som avger 90 procent lägre metan och ger tio procent högre skörd, fortsätter Sun.

Beijing Xianhe Transportation Technology investerar nu 50 procent av projektkostnaden för att ta fram en ny sorts ris för den globala risodlingen baserad på SLU-forskarnas resultat, och resten finansieras av bl a Formas, TC4F/Vinnova och SLU.

SLU_170614_4119_jsg.jpg
Mr Zheng Fang och Torleif Härd, dekan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, under avtalstecknandet. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
SLU_170614_4091_jsg.jpg
Mr Zheng Fang berättade att det är hans dotters födelsedag idag, och att han tycker att detta är en av de bästa presenterna han kan ge henne. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
SLU_170614_4072_jsg.jpg
Forskaren Chuanxin Sun berättade bland annat om när han först blev kontaktad av Mr Zheng Fang och vad de hade talat om. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
SLU_170614_4068_jsg.jpg
Erik Fahlbeck, SLU:s vicerektor med ansvar för samverkan, talade vid besöket. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
SLU_170614_4139_jsg.jpg
Den kinesiska ambassadens attaché för vetenskap och teknik, Gang Dai, SLU:s vicerektor Erik Fahlbeck, Mr Zheng Fang, NJ-fakultetens dekan Torleif Härd, professor Anna Schnürer samt forskaren Chuanxin Sun. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Mer om klimatriset

http://www.slu.se/ew-nyheter/nyhetsarkiv/2015/7/nytt-ris-minskar-vaxthusgaserna/

http://www.slu.se/ew-nyheter/nyhetsarkiv/2015/12/klimat-ris-fran-slu-en-av-varldens-basta-innovationer-2015/

Kontaktpersoner

Chuanxin Sun, chuanxin.sun@slu.se, tel 018-67 32 52 (English only)

Anna Schnürer, anna.schnurer@slu.se, tel 018-67 32 88, 0734-23 15 17

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

OBS! Fler pressbilder finns på http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/kinesisk-investerare-satsar-paa-slu-forskares-klimatris-2008285


Professor Anna Schnürer och forskaren Chuanxin Sun vid SLU i Uppsala. Foto: Mårten Granert, SLU

 


Mr Zheng Fang och Torleif Härd, dekan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap vid SLU, efter avtalstecknandet. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU