Innovationssupport

Senast ändrad: 19 september 2017

Det tar tid att utveckla en affärsidé. SLU Holding bistår dig på hela resan från idé till en marknadsanpassad produkt eller tjänst. Våra seniora affärsutvecklare hjälper dig att formulera och utveckla den kommersiella potentialen i dina idéer.

Du är expert inom ditt forskningsområde. SLU Holdings Innovations- och affärsrådgivare är experter på att utveckla och paketera forskningsresultat så att de löser en efterfrågan på marknaden.

Innovationsprocessen

Att utveckla en innovation är ingen linjär process. Olika innovationsidéer behöver olika stöd för att kunna växa.

SLU Holdings tjänster är utformade för att matcha dessa behov. De inkluderar allt ifrån att erbjuda helhetslösningar vid kommersialisering av forskningsresultat till att vara ett stöd när du ingår avtal med näringslivsaktörer.

Vi arbetar under sekretess och våra tjänster är kostnadsfria för alla som är verksamma vid SLU.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig:

Affärsjuridik - när du ska ingå ett avtal

När du inleder samarbeten med företag eller andra externa aktörer är det viktigt att ha ett avtal där det tydligt framgår vilka rättigheter och skyldigheter du och din samarbetspartner har gentemot varandra.

Avtalen kan bland annat reglera när du har möjlighet att publicera dina resultat och vem som äger rätten till dem. Genom lärarundantaget äger du som forskar/doktorerar vid ett svenskt universitet rätten till dina forskningsresultat, men det är en rätt du har möjlighet att förhandla bort.

Våra affärsrådgivare har lång erfarenhet från både akademi och industri och hjälper dig gärna att granska avtalet så att det blir både korrekt och fördelaktigt för dig.

Läs mer om lärarundantaget här.

Affärsutveckling

SLU Holding hjälper dig att utvärdera den kommersiella potentialen i dina forskningsresultat.

Vilket problem löser din upptäckt, hur löser man det problemet idag och vem kan tänkas vilja använda din lösning framöver? 

Tillsammans utvecklar vi och förädlar dina idéer för att göra dem attraktiva för marknaden. Vi tar bland annat fram en strategi och undersöker möjligheter att skydda din idé (genom exempelvis patent), tar fram en affärsplan, analyserar marknaden och möjliga konkurrenter.

Ett av de affärsutvecklingsverktyg vi använder är Business Modell Canvas. Följ länken för att bekanta dig med hur den fungerar.

Immateriella tillgångar - patent och andra sätt att skydda din idé

Immateriella tillgångar är information eller resurser som inte är fysiska föremål. Det kan till exempel vara forskningsresultat, namn, design, programvara, mönster, musik eller processer.

Beroende på vilken sorts tillgång det är finns det olika sätt att skydda dem.

Läs mer här om patent, designskydd, varumärke och upphovsrätt.

Innovationsfinansiering

Har någon gjort något liknande förut, vilka kan vara intresserad av min idé och vad behöver utvecklas för att ta idéen till marknad?

Idéer och affärskoncept som befinner sig i en tidig utvecklingsfas behöver ofta kapital till verifieringar, marknadsundersökningar och patentansökningar. 

Vi hjälper dig att hitta kapital som matchar ditt behov.

Läs mer om SLU Holdings olika finansieringsmöjligheter här.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se