Innovationsfinansiering

Senast ändrad: 06 september 2017

Idéer och affärskoncept som befinner sig i en tidig utvecklingsfas behöver ofta kapital till patentansökningar och verifieringar. I samband med bolagsstart behövs ytterligare investeringar. Vi hjälper dig att hitta kapital som matchar ditt behov.

VFT 1-medel

Vad gör ditt forskningsresultat eller din idé unik, går den att skydda och vem kommer att använda den?

Genom programmet Verifiering för tillväxt erbjuds möjligheter att exempelvis finansiera nyhetsgranskningar, marknadsundersökningar och kommersiella och tekniska verifieringar.

Green Prospects

Green Prospects har skapats för att ta tillvara på och nyttiggöra bra forskningsresultat och idéer där upphovspersonen själv inte är intresserad av driva kommersialiseringsprocessen.

Investeringskapital

I mer mogna utvecklingsprojekt som nått eller står inför bolagsbildning kan SLU Holding göra direkta investeringar. För varje investering intas en aktiv delägarroll, vilket utöver kapitalinsatsen även medför ett kompetenstillskott.

Ansökningar

SLU Holding kan även bidra vid ansökningar till program och utlysningar som erbjuder innovationsfinansiering till forskare, entreprenörer och företag.

Sidansvarig: lars.eling@slu.se