Kompletterande kompetenser

Vi hjälper dig att nyttiggöra och kommersialisera dina forskningsresultat.

food science.jpg

Varje år upptäcker och förbättrar du och dina kollegor inom SLU kunskaper som har möjlighet att öka livskvaliteten och ge en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Tillsammans kan vi skapa hållbar samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. SLU Holding initierar, utvecklar och investerar i dina innovationer och expertkompetenser. Det sker till exempel genom att få ut din forskning som en produkt, tjänst eller som en social innovation. Om du inte själv vill driva företag kan vi ta ansvar för att utveckla din idé kommersiellt.

Våra affärsrådgivare har stor erfarenhet från såväl forskning som industri. Vi nyttjar vår erfarenhet av kommersialisering för att få din idé att växa, samtidigt som vi är väl medvetna om forskningens förutsättningar.

SLU Holding arbetar under sekretess och ger kostnadsfri innovationssupport till alla som är verksamma inom SLU.

Du känner väl till lärarundantaget?

Som forskare vid ett svenskt universitet äger du rätten till dina patenterbara uppfinningar.

Publicerad: 06 september 2017 - Sidansvarig: lars.eling@slu.se