Våra bolag

Senast ändrad: 19 september 2017
portfolio.jpg

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. En stor del av forskningsresultaten kan snabbt appliceras på lösningar som efterfrågas av marknaden. Via oss på SLU Holding kommer många uppfinningar och nystartade företag.

Just nu har vi portföljbolag som t ex arbetar med en ny typ av fettmolekyler som kan minska fetma, en teknik för att kapsla in och släppa ut molekyler och mikroorganismer på ett kontrollerat sätt, trädgårdsmiljöer för att reducera stress och vertikala odlingssystem.

Exempel på bolag från SLU Holding är BioGaia som säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter, Blomstra – Sveriges genom tiderna mest sålda växtnäring, Conniflex som skyddar skogsplantor mot skadeinsekter både effektivt och miljövänligt samt OrganoClick som med miljövänlig fiberkemi marknadsför vattenavvisande tygbehandlingar och flam- och rötskyddat virke.

Läs mer nedan om våra portföljbolag och bolag från SLU.

vplant.jpg
VPLANT är en växtvägg som gör det möjligt för alla att odla och skörda sina egna grönsaker och örter.
captigel.jpg
CaptiGel AB har tagit fram en teknologisk plattform för att kapsla in och på ett kontrollerat sätt släppa ut biomolekyler och mikroorganismer.
NAHC.jpg
NAHC – Nature Assisted Health Care Holding AB – använder de senaste forskningsrönen och speciellt utformade trädgårdsmiljöer för att reducera stress.

Våra portföljbolag

I de fall då innovatörer med anknytning till SLU står inför bolagsbildning kan SLU Holding göra direkta investeringar eller bistå för att finna extern finansiering. För varje investering intas en aktiv delägarroll, vilket utöver kapitalinsatsen även medför ett kompetenstillskott till företaget.

Akretus

Akretus AB erbjuder konsulttjänster, utförda av studenter, till näringsliv, myndigheter och privatpersoner. Genom uppdragen får studenterna arbetslivserfarenhet och kunderna får, förutom utförda tjänster, en möjlighet att komma i kontakt med sina framtida anställda. För SLU innebär Akretus en intressant kanal för kunskapsspridning till samhället. Läs mer på Akretus webbsida.

CaptiGel

CaptiGel har utvecklat en teknik för att kapsla in molekyler och mikroorganismer. Partiklar inkapslade med CaptiGel fastnar på vissa ytor och det inkapslade materialet kan sedan frisättas på ett kontrollerat sätt. Produkten har många användningsområden och kan till exempel användas vi vård av brännskador. Läs mer på CaptiGels webbsida.

Duttal

Duttal har tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa på ett effektivt sätt minskar vikten hos feta råttor och möss. Molekylerna är patentsökta och nu fortsätter utvecklingen av en produkt mot fetma.

Enlighted Detection

Enlighted Detection AB utvecklar en teknologi där virusangrepp på potatisplantor kan upptäckas med hjälp av infraröd teknik. Genom att ta bort sjuka plantor på ett tidigt stadium hindras virusinfektionen från att spridas, och smittan kan minskas i odlingen.

NAHC - Nature Assisted Health Care

NAHC är ett kunskapsföretag som startats av forskare vid SLU och teamet vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp. De använder de senaste forskningsrönen och speciellt utformade trädgårdsmiljöer för att reducera stress. NAHC erbjuder arbetsterapi, sjukgymnastik och psykoterapi samt specifikt utvecklade trädgårdsaktiviteter för att mobilisera individens självläkande krafter. Läs mer på NAHCs webbsida.

SweTree Technologies

SweTree Technologies är ett växt-och skogsbioteknikföretag som tillhandahåller produkter och tekniker för att förbättra produktivitet och prestanda hos växter och ved för skogsägare och fiberrelaterade industrier. Företaget startades av forskare i Umeå och SLU Holding äger fortfarande en liten del av bolaget. Läs mer om SweeTree Technologies.

Vplant

Vplant har utvecklat ett vertikalt odlingssystem anpassat såväl för odling hemma som i industriell skala. Genom att odla på höjden är det möjligt producera mer grönsaker och örter på mindre yta och i utrymmen som i vanliga fall står tomma. Vplant är även idealt för att skapa en trivsam gröns miljö. Vplant kan användas fristående eller hängas på en vägg. Den unika läckagesäkra designen gör det enkelt att tillföra vatten och näring samtidigt som man inte behöver oroa sig för läckage eller fuktsäkring. Läs mer om VPlant.

Bolag från SLU

Här under finns flera exempel på framsteg inom forskningen som resulterat i nystartade företag eller patenterade uppfinningar som köpts av redan etablerade bolag.

AroCell

AroCell är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade blodtester som bidrar till säkrare prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknologi är baserad på forskning från SLU och Uppsala universitet. Läs om AroCell

BioGaia

BioGaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag med mer än 20 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter. Produkterna baseras huvudsakligen på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (L. reuteri) varav de viktigaste är Lactobacillus reuteri Protectis för mag- och tarmhälsa och Lactobacillus reuteri Prodentis för munhälsa. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 80 länder runt om i världen. Läs mer om BioGaia

Blomstra

Växter behöver kväve, fosfor och kalium för att växa och frodas, men vilken är den ideala kombinationen av dessa ämnen? Den frågeställningen drev en forskargrupp från SLU. Resultatet används i en av Sveriges genom tiderna mest sålda växtnäringar.

Conniflex

Conniflex är ett skydd för att undvika skador på skogsplantor av snytbagge. Conniflex är effektivt och miljövänligt och innehåller inga insektsdödande kemikalier och är ett steg på vägen mot ett giftfritt skogsbruk. Skyddseffekten sitter dessutom i under hela den period som är mest kritisk för den nyplanterade plantan, de två första åren. Conniflex kan liknas vid en skyddsväst av finkornig sand. Snytbaggen kan varken bita loss sandkornen eller gnaga mellan dem. Ändå är beläggningsskyddet, som denna typ av skydd kallas, så flexibelt att plantan kan växa och utvecklas normalt. Läs mer om Conniflex

Isconova

Isconova utvecklar och tillverkar adjuvans, det som ökar effekten och verkningstiden av vacciner. Under våren 2014 köptes bolaget av amerikanska Novavax. Novavax är ett kliniskt, biofarmaceutiskt företag som skapar nya vacciner och vaccin adjuvanter för att motverka ett brett spektrum av smittsamma sjukdomar i världen. Med hjälp av en patenterad vaccinteknologi, producerar företaget vaccin för att snabbt kunna bemöta både kända och nya sjukdomar. Novavax är noterat på Nasdaq. Läs mer om Novavax

Organoclick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och SLU inom modifiering av biofibrer. Läs mer om Organoclick

Peepoople

Peepoo är en personlig engångstoalett som är självrenande och helt biologiskt nedbrytbar. Peepoo innehåller ämnen som renar avföringen från alla farliga patogener. Efter användning blir Peepoo till värdefullt gödsel. Forskningen bakom Peepoo utfördes i samarbete med SLU och KTH. Läs mer om Peepoople

Svanova

Svanova bildades i början av år 2000 och grundar sig på forskning från SVA. De utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter inom veterinärmedicin och livsmedelshygien till främst statliga laboratorier och djurägarföreningar. Produkterna bidrar till en god djurhälsa och friska nyttodjur, maximerad produktion/output från nyttodjur och att förebygga överföring av sjukdomar från nyttodjur till människa (zoonoser). Idag är Svanova en del av Boehringer Ingelheim AB. Läs mer om Svanova


Kontaktinformation

Urban Eriksson VD
SLU Holding
018-67 25 45, 070-645 04 10    

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se