Örjan Östman, akvatisk ekologi

Senast ändrad: 07 november 2017
orjan_ostman-svv-300.jpg

Örjan Östman är samverkanslektor med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning.

I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens hållbara fiske och nyttjande av akvatiska resurser.

Resurser i och runt vatten har många olika användningsområden, till exempel yrkes- och fritidsfiske, bad och naturturism. För ett hållbart nyttjande är det viktigt att hänsyn tas till alla typerna av nyttjande. Dessutom är olika vatten ofta sammankopplade vilket gör att det som sker i ett vatten kan påverka även närliggande vatten.

Mitt mål som samverkanslektor är att öka kunskapen hos beslutsfattare och olika intressegrupper om hur nyttjandet av olika resurser i och runt vatten hänger ihop och påverkar varandra. Jag utvecklar förvaltningsmodeller och verktyg, som tar hänsyn till flera olika nyttjanden i hela ekosystemet.

Mitt mål som samverkanslektor är att öka kunskapen hos beslutsfattare och olika intressegrupper om hur nyttjandet av olika resurser i och runt vatten hänger ihop och påverkar varandra.

SLU är ledande inom miljöanalys och rådgivning i vattenfrågor i Sverige. Det är viktigt att våra resultat och råd sprids till en bredare krets och jag jobbar kontinuerligt med att sprida information om statusen i våra akvatiska ekosystem.

För att nå mina mål som samverkanslektor för jag har en dialog med och utvecklar projekt tillsammans med personer som nyttjar eller förvaltar akvatiska resurser. Det borgar för att forskning och kommunikation utgår ifrån verksamhetsbaserade behov.


Kontaktinformation

Örjan Östman, universitetslektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
orjan.ostman@slu.se, 010-478 41 53

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se