Eva Forsgren, biodling

Senast ändrad: 18 september 2017
eva_forsgren_SLU_151015_9285_jsg-300.jpg

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling och bihälsa.

I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att vetenskapligt baserad kunskap om bihälsa sprids till biodlare och allmänhet och bistå myndigheter i frågor som rör biodlingen.

En levande svensk biodling är viktig för vår tillgång till närproducerad honung. Honungsbin har dessutom stor betydelse för pollineringen av våra grödor och andra växter. Antalet bisamhällen har minskat i Sverige, bland annat beroende på angrepp av sjukdomar och parasiter. Även internationellt har en ökande efterfrågan på friska honungsbin för pollinering och stora förluster av bisamhällen lett till ett ökat intresse för honungsbins hälsa.

Vid SLU undersöker vi hur infektionssjukdomar och parasiter påverkar honungsbin både individuellt och på samhällsnivå, samt bins individuella och sociala sjukdomsförsvar. Jag forskar också kring hur symbiotiska bakterier som isolerats från honungsbin kan användas för att hindra och förebygga sjukdomar.

Jag har regelbundna kontakter med biodlare och bitillsynsmän, bland annat via vår verksamhet som nationellt referenslaboratorium för bihälsa och den sjukdomsdiagnostik som vi på SLU utför i samarbete med Jordbruksverket. Diagnosverksamheten ger arbetsmaterial till forskningsprojekt och även en kontinuerlig feedback från näringen.

Jag har även i övrigt ett brett kontaktnät med biodlarorganisationer, myndigheter och det internationella vetenskapssamhället. Rollen som samverkanslektor ökar också möjligheterna att vidareutveckla samarbeten med intressenter och forskare.


Kontaktinformation

Eva Forsgren, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
eva.forsgren@slu.se, 018-67 20 83           

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se