CV-sida

Bodil Ström Holst

Bodil Ström Holst

Presentation

Jag är samverkanslektor i sällskapsdjurens hälsa och sjukdomar, särskilt hund och katt. Min bakgrund är att jag är legitimerad veterinär, disputerad inom obstetrik och gynekologi och docent i reproduktion. Jag är avdelningschef på avdelningen för reproduktion vid institutionen för kliniska vetenskaper på SLU. Min tid delar jag mellan samverkan, forskning, undervisning och klinisk verksamhet.

Undervisning

Undervisning av veterinärstudenter är en viktig del av verksamheten, och jag undervisar inom kursen i klinisk kemi, som är en del av den klinikförberedande kursen i årskurs 4 av veterinärprogrammet. Därutöver handleder jag veterinärstudenter i deras examensarbeten.

Forskning

Mitt forskningsfokus är reproduktionsendokrinologi, speciellt anti-Mülleriskt hormon, samt utmaningar  inom immunologisk diagnostik. Jag har ett generellt intresse inom reproduktion och diagnostik.

Specifika projekt som jag arbetar med och även handleder doktorander inom:

Karakterisering av diabetes mellitus hos katt.

Cirkulerande biomarkörer för hjärtsjukdom hos katt.

Interferens inom immunologisk diagnostik för hund

 

Övriga forskningsprojekt som jag är engagerad i:

Kliniskt värde av AMH (anti-Mülleriskt hormon) hos djur.

Projekt BITCH: Immunologi under dräktigheten och dräktighetsdiagnostik hos hund.

Plattbröst hos bengalkatter, http://www.slu.se/bengalkatt

Kennelhosta hos hund, http://www.slu.se//kennelhosta-hos-hund/

Svenska hundar och katters samhällsvärde i ekonomiska termer

Prostatasjukdom hos hund

 

 

 

Bakgrund

Utbildning
1990:     Veterinärexamen, SLU

1999:     Doktorsexamen i obstetrik och gynekologi, SLU.

2007:     Docent i reproduktion, SLU.

 
Specialistexamina:

2001  Diplomate, European College of Animal Reproduction (europeisk specialist i husdjursreproduktion)

2005 svensk specialist i reproduktion hos hund och katt

 

Tidigare anställningar (från 2000):

2000: biträdande statsveterinär vid SVA

2004: tf statsveterinär vid  SVA

20060801-101231 forskarassistent i klinisk kemi, SLU

110101-120416 Statsveterinär SVA 40%, forskare SLU 60%

2012 - 2017 Universitetslektor i klinisk kemi, SLU

Handledning

Pågående doktorandprojekt, huvudhandledare:

Malin Öhlund: Karakterisering av diabetes mellitus hos katt. http://www.slu.se/cv/malin-ohlund/

Sofia Hanås: Cirkulerande biomarkörer för hjärtsjukdom hos katt. https://www.slu.se/cv/sofia-hanas/

Daniel Bergman: Interferens inom immunologisk diagnostik för hund. https://www.slu.se/cv/daniel-bergman/

Publikationer i urval

Ett urval av publikationerna:

1. Alm H, Holst BS. Identifying ovarian tissue in the bitch using anti-Mullerian hormone (AMH) or luteinizing hormone (LH). Theriogenology. 2017;106:15-20.

https://authors.elsevier.com/a/1Vsvb,28LgwASI

 2. Holst BS. Diagnostic possibilities from a serum sample-Clinical value of new methods within small animal reproduction, with focus on anti-Mullerian hormone. Reprod Domest Anim. 2017;52 Suppl 2:303-9.

3. Holst BS, Dreimanis U: Anti-Mullerian hormone: a potentially useful biomarker for the diagnosis of canine Sertoli cell tumours. BMC Vet Res 2015, 11:166.

4. Holst BS, Holmroos E, Friling L, Hanas S, Langborg LM, Franko MA, et al. The association between the serum concentration of canine prostate specific esterase (CPSE) and the size of the canine prostate. Theriogenology. 2017;93:33-9.

5. Holst BS, Axner E, Ohlund M, Moller L, Egenvall A. Dystocia in the cat evaluated using an insurance database. J Feline Med Surg. 2017;19:42-7.

6. Holst BS, Kushnir MM, Bergquist J: Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for analysis of endogenous steroids in the luteal phase and early pregnancy in dogs: a pilot study. Vet Clin Pathol 2015.

7. Holst BS, Lofqvist K, Ernholm L, Eld K, Cedersmyg M, Hallgren G: The first case of Brucella canis in Sweden: background, case report and recommendations from a northern European perspective. Acta Vet Scand 2012, 54:18.

8. Holst BS, Hanas S, Bolske G, Forsberg CL: An investigation on the presence of Chlamydiaceae in Swedish dogs. Acta Vet Scand 2010, 52:63.

9. Axner E, Strom Holst B: Concentrations of anti-Mullerian hormone in the domestic cat. Relation with spay or neuter status and serum estradiol. Theriogenology 2015, 83(5):817-821.

10. Jitpean S, Holst BS, Hoglund OV, Pettersson A, Olsson U, Strage E, Sodersten F, Hagman R: Serum insulin-like growth factor-I, iron, C-reactive protein, and serum amyloid A for prediction of outcome in dogs with pyometra. Theriogenology 2014, 82(1):43-48.

 

Länkar

För aktuella publikationer, se:

https://www.researchgate.net/profile/Bodil_Holst


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: 018-671608
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Stockholm