Movium

Senast ändrad: 05 maj 2010

Movium är ett nationellt centrum för stadens utemiljö, erbjuder fortbildning och rådgivning och fungerar som en mötesplats för praktiker och forskare inom offentlig miljö

Movium har en egen hemsida: http://www.movium.slu.se/


Kontaktinformation
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se