Sveriges lantbruksuniversitet

Enheten för samverkan och utveckling

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med en kunskapsdriven utveckling hos företag och organisationer. I våra samverkansprojekt har vi fokus på utveckling och innovation i samhället och näringen, våra samverkansintressenter är alla de vilka berörs av SLU:s kunskaper och utbildningar.

Vid enheten finns bland annat

  • Partnerskap Alnarp -en regional mötesplats mellan SLU, näringsliv och samhälle med inriktning mot de areella näringarnas framtid
  • Tankesmedjan Movium -ett nationellt centrum för stadens utemiljö för praktiker där arbetet på stadsutveckling utgår från livet i städerna
  • Tillväxt Trädgård -ett plattform för att stimulera tillväxt i trädgårdsnäringen.

Enheten omfattar också internationella frågor; alumni- och fundraising funktion; fortbildning inklusive uppdragsutbildning; och huvudmannaskap för Framtidens Städer.

Projekten inkluderar ofta flera verksamheter vid fakulteten och genomförs i samverkan med externa aktörer.

Vårt uppdrag är att:

  • Initiera, utveckla och koordinera forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med näringslivet och andra intressenter
  • Utveckla och genomföra fortbildningsinsatser
  • Skapa mötesplatser och nätverk
  • Verka för samarbeten inom SLU och andra lärosäten
  • Stödja internationalisering
Publicerad: 04 oktober 2017 - Sidansvarig: lena.johnson@slu.se