Samverkansprojekt

Senast ändrad: 02 februari 2018

Uppdragsutbildning

Företag, myndigheter och andra kan beställa och köpa kurser av SLU för sin personal.

 

Kontaktperson för uppdragsutbildningar vid fakulteten är Göran Sjöberg, 090-786 82 96, 070-568 01 40.

Läs mer om kompetensutveckling och uppdragsutbildning vid SLU.

Samverkanslektorer

Samverkanslektorernas uppgift är att samverka med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning inom sina ämnesområden. Fakultetens samverkanslektor är Lars Edenius.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se