Modeller och beräkningssystem

Senast ändrad: 29 augusti 2016
svenska_sjoar.jpg

Vilken eller vilka frågor är det som ska besvaras? Vilka data finns att tillgå? Rör det en liten skala (del av fält), nationellt, eller något däremellan? Olika modeller lämpar sig olika väl för olika tillämpningar och därför jobbar vi med många olika modeller.

Översiktlig beskrivning av alla våra modeller.

Lista över alla våra modeller.

 


Kontaktinformation

Karin Blombäck, föreståndare för VattenNAV, 
Institution för mark och miljö, SLU
karin.blomback@slu.se, 018-67 12 63

Sidansvarig: elin.widen@slu.se