Sveriges lantbruksuniversitet

Långa tidsserier

Riksskogstaxeringen har samlat in data sedan 1923. Utforska våra långa tidsserier.