Sveriges lantbruksuniversitet

Åkermarksinventeringen

Här hittar du data om åkermarkens egenskaper och tillstånd.

bekämpningsmedel.bmp

Om Åkermarksinventeringen

Åkermarksinventeringen beskriver på ett kvantitativt och ytrepresentativt sätt tillståndet i svensk jordbruksmark. Dessutom undersöker vi grödans kvalitet i relation till markens tillstånd, odlingsåtgärder och driftsformer.

Mer information, färdiga kartor och sammanställd data från de ingående undersökningarna finner du här nedanför.

Publicerad: 05 februari 2018 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se