Kontakter inom program Giftfri miljö

Senast ändrad: 15 februari 2017
Koord-Giftfrimiljo-600.jpg

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Giftfri miljö och externa medverkande.

Anna Norman Haldén (till vänster i bild) koordinator för program Giftfri miljö. E-post: anna.norman-halden@slu.se, tel. 018-67 22 38
Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Karin Wiberg (till höger i bild) bitr. koordinator för program Giftfri miljö. E-post: karin.wiberg@slu.se, tel. 018-67 31 15, 070-234 15 70
Inst. för vatten och miljö

KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB)

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare CKB. E-post:
mikaela.gonczi@slu.se, tel. 018-673105.

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel

Förekomst av pesticider och metaller i akvatisk och terrester miljö

Nicholas Jarvis, Bekämpningsmedelsförluster till yt- och grundvatten. E-post: nicholas.jarvis@slu.se, tel. 018-672465

Jenny Kreuger, 1) Pesticider i yt- och grundvatten, samt sediment 2) Pesticider i luft och nederbörd 3) Regionala pesticiddatabasen (RPD). E-post: jenny.kreuger@slu.se, tel. 018-672462, 0705-672462.

Mikaela Gönczi, Passiva provtagare. E-post:
mikaela.gonczi@slu.se, tel. 018-673105.

Maria Kahlert, Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator - kiselalger. E-post: maria.kahlert@slu.se, tel. 018-67 31 45.

Staffan Åkerblom, Skogsbrukets effekter på kvicksilverhalten i insjöfisk. E-post: staffan.akerblom@slu.se, tel. 018-67 30 42.

Toxiska effekter och bioindikatorer/biomarkörer för miljögifter

Leif Norrgren, Patogena mikroorganismer, läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i akvatisk miljö. E-post: leif.norrgren@slu.se, tel. 018-67 12 06.

Stefan Örn, 1) Patogena mikroorganismer, läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i akvatisk miljö 2) Fiskhälsa i recipienter. E-post: stefan.orn@slu.se, tel, 018-67 11 78.

Gunnar Carlsson, Grodyngel som bioindikator. E-post: gunnar.carlsson@slu.se, tel. 018-67 11 45, 070-403 29 26

Agneta Oskarsson, Utveckling av molekylära markörer för fortlöpande miljöanalys inom akvatisk toxikologi. E-post: agneta.oskarsson@slu.se, tel. 018-67 35 33.

Johan Lundqvist, Utveckling av molekylära markörer för fortlöpande miljöanalys inom akvatisk toxikologi. E-post: johan.lundqvist@slu.se, tel. 018-67 11 97.

Sara Persson, Minkprojektet – ett miljöövervakningsprogram för miljögifter och dess effekter hos vilda däggdjur. E-post: sara.persson@slu.se, tel. 018-67 11 54.

Ulf Magnusson, Minkprojektet – ett miljöövervakningsprogram för miljögifter och dess effekter hos vilda däggdjur. E-post: ulf.magnusson@slu.se, tel. 018-67 23 24.

Anne-Marie Dalin, Vildsvin som miljögiftsindikator. E-post: anne-marie.dalin@slu.se, tel. 018-67 19 48, 070-296 19 48.

Externa medverkande

I programmets referengrupp ingår representanter från:

Samarbete

SLU är ett av 11 universitet som står bakom Swetox - ett centrum för forskning och utbildning som rör kemikalier, hälsa och miljö:

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Anna Norman Haldén, forskningskoordinator
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
anna.norman-halden@slu.se, 018-67 22 38

karin.wiberg@slu.se, 018-673115, 070-2341570  

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se