Data

Senast ändrad: 07 november 2017
Underveg_UlfG.JPG

Här finns länkar till databaser, samt i vissa fall nedladdningsbara excelfiler med IM-data

Atmosfärskemi, nederbördskemi, krondropp

Luftkemi 1996-2015
Bulkdeposition 1996-2015
Krondroppskemi 1996-2015

Vegetation

Vegetationsdata (databas)

Meteorologi, hydrologi och vattenkemi

Aanderaa-data (lösenordskyddad databas)
Vattenkemiska data (databas)
Markvatten

Grundvatten

Grundvattenövervakning
Grundvattenkemiska data

Aneboda

Kemi och vattenföring 1983-1995

Gårdsjön

Vattenkemi 1996-2016
Vattenföring 1996-2016


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se