Det här gör vi inom program försurning

Senast ändrad: 15 februari 2017
verksam-forsurning600.jpg

Program Försurning ger en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP).

I programmets verksamhet ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i skogsmark och vattendrag. En aktuell fråga är försurningspåverkan från skogsbruket och uttaget av biobränsle.

Verksamhetslänkar

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Stefan Löfgren, Forskningsledare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi, SLU
stefan.lofgren@slu.se, 023-79 34 57, 070-69 55 177

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se