Kontakter inom program Biologisk mångfald

Senast ändrad: 28 april 2017
pavel_600_600.jpg

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Biologisk mångfald.

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald, ansvarig även för Faunaväkteri. E-post: pavel.bina@slu.se, tel. 018-67 34 06, Artdatabanken

Mora Aronsson,nationella och internationella naturvårdsfrågor och miljöövervakning, kontakt för Floraväkteri och frågor om främmande invasiva arter. Koordinerar SLU:s arbete inom Temacentret för Biologisk Mångfald i Paris. Ledamot i styrgruppen för det europeiska floravårdsnätverket Planta Europa samt i IUCN expertgrupp för arktiska växter. Botanist och expert på kärlväxter. E-post: mora.aronsson@slu.se, tel. 018-67 34 14.

Datavärdskap arter, datavard-arter@slu.se.

Jan Edelsjö, fyndregistrering observationsdatabas. E-post: jan.edelsjo@slu.se
018-67 26 85.

Ulf Gärdenfors, föreståndare Svenska Lifewatch, engagerad i vetenskaplig del av Svenska artprojektet, Ställföreträdande chef Artdatabanken, programchef Taxonomi, Artdatabanken. E-post: ulf.gardenfors@slu.se , tel. 018-67 26 23, 070-678 54 32.

Johan Liljeblad, innehåll i verktyget Dyntaxa Öppnas i nytt fönster- svensk taxonomisk databas. E-post: johan.liljeblad@slu.se, tel. 018-67 22 43.

Susanne Lundmark, pressfrågor Artdatabanken, programchef kommunikation på Artdatabanken. E-post: susanne.lundmark@slu.se, tel. 018-67 26 86.

Johan Nilsson, Utveckling av nya Artportalen, Systemutvecklare och Artportalens upphovsman. E-post: johan.nilsson@slu.se, tel. 018-67 26 73.

Johan Samuelsson, Flora- och faunavårdskonferensen. E-post: johan.samuelsson@slu.se, tel. 018-67 34 09.

Tord Snäll, Analys av arters utbredning och dynamik i syfte att förutspå arternas långsiktiga överlevnad i relation till omvärldsfaktorer, professor i ekologi, ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning. E-post: tord.snall@slu.se ,tel. 018-67 26 12, 076-766 26 12.

Lena Tranvik, naturtyper och naturvård, programchef Naturvård Artdatabanken. E-post: lena.tranvik@slu.se , tel. 018-67 24 78.

Anna Westling, projektledare för Rödlista 2015, Naturtypsansvarig hav och marina miljöer, Artdatabanken. E-post: anna.westling@slu.se , tel. 018-67 22 27.

Anna Maria Wremp, Kommunikatör Svenska Lifewatch. E-post: anna-maria.wremp@slu.se, tel. 018-67 13 94.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald, koordinator faunaväkteri.
E-post: pavel.bina@slu.se,
tel. 018-67 34 06
Artdatabanken

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se