Kontakter inom program Bebyggd miljö

Senast ändrad: 23 oktober 2017
LenaEA600_jgz.jpg

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Bebyggd miljö.

Lena Ekelund Axelson, kontaktperson för program Bebyggd miljö och prodekan vid LTV-faktulteten, SLU. E-post: lena.ekelund@slu.se, tel. 040-415079. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).

Johan Östberg, Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd. E-post: johan.ostberg@slu.se, tel. 040-415126, 070-9108101.

Kerstin Nordin, Projekt Barnkartor - förvalta, använda, samla och samverka. E-post: kerstin.nordin@slu.se, tel. 018-672087.

Per G Berg, Funktionell förtätning. Implementering - tillämpning av resultat från fortlöpande miljöanalys i förtätningsprojekt i svenska städer. E-post: per.berg@slu.se, tel. 018-672513.

Jesper Persson, frågor om miljökompensation.
E-post: jesper.persson@slu.se, tel. 040-415155, 076-1180069.

Medverkande enheter vid SLU

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se