Sveriges lantbruksuniversitet

Databaser

Institutionen för akvatiska resurser har en lång tradition av att samla in data om fisk och fiske. Informationen ger oss det nödvändiga underlag vi behöver i arbetet med att ta fram korrekta förvaltningsråd. Våra databaser används också som forskningsunderlag och referensdata. Datainsamling är också en grund för våra nationella och internationella åtaganden och vårt samarbete med omvärlden. Klicka på någon av våra fem databaser nedan för att läsa mer och hämta data.

Provfiske-Gävle-Landfors-750px.jpg
Databaser – Nationella

Institutionen för akvatiska resurser är på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärd för provfiskedata som insamlats inom såväl nationell som regional miljöövervakning. Se länkar till databaserna ovan eller besök sidan med mer information om miljöövervakningsdata för fisk. Databaserna kan också nås programmatiskt via API:er.

Databaser – Internationella

Institutionen för akvatiska resurser deltar även i Internationella Havsforskningsrådets, ICES, arbete med beståndsanalyser och framtagande av biologisk rådgivning till förvaltningen, genomför åtaganden för EU:s datainsamlingsförordning samt levererar data till internationella databaser såsom FishFrame, DATRAS och Intercatch. Databasen Fiskdata2 är en central databas för dessa arbeten.

Publicerad: 06 november 2017 - Sidansvarig: teresa.soler@slu.se