Insamling av data

Senast ändrad: 11 januari 2018
20151008_0795.JPG

SLU Aqua samlar in data underlag för rådgivning, forskning och beslutsunderlag på många olika sätt.

Säkra och detaljerade beståndsanalyser är viktiga instrument som kan bidra till en bättre reglering av fisket och möjliggöra uppföljning av förvaltningsåtgärder. För de kommersiellt viktigaste arterna deltar SLU i Internationella Havsforskningsrådets, Ices, arbete med beståndsanalyser och framtagande av biologisk rådgivning till fiskeriförvaltningen.

Flera arter som är av stor betydelse, särskilt för kust- och insjöfisket, saknar internationell rådgivning. Det är därför en väsentlig arbetsuppgift att ta fram motsvarande analys och råd på nationell nivå för dessa arter. För att kunna tolka utvecklingen hos enskilda populationer och fisksamhällen är kunskap om effekterna av påverkan av fiskarnas livsmiljö av yttersta vikt.

Verksamhet

Provfiske i havet (trål- och videoundersökningar)
Provfiske vid kusten med nät och ryssjor 
Provfiske vid kusten med trål  
Provfiske i rinnande vatten
Provfiske i sjöar

Datainsamling från fritidsfiske
Fiskmärkning

Länk till Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016


Kontaktinformation

Erik Petersson, t.f. avdelningschef, professor, studierektor forskarutbildningen
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Joakim Hjelm, avdelningschef, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
joakim.hjelm@slu.se, 010-478 40 64, 070-369 30 04

Johanna Mattila, avdelningschef/forskningsledare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
johanna.mattila@slu.se, 010-478 41 42

Sidansvarig: anna.lingman@slu.se