Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till Tillväxt Trädgård!

Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan universitet och näringsliv med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i svensk trädgårdsnäring.

Trädgårdsnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling med närproducerad, sund och klimatsmart mat och hälsofrämjande gröna miljöer.  

Logoruta 2017-2.jpg

Samverkande parter

Från och med januari 2018 övergår Tillväxt Trädgård till att vara ett renodlat nätverk. De parter som är med i nätverket är SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel, Hushållningssällskapet i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

framsidabranschbeskr.jpg

Ny utgåva av Branschbeskrivning Trädgård

Uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård är klar. Branschbeskrivningen ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. Värdet av den svenska trädgårdsbranschen uppskattas till 32 miljarder kronor och ger sysselsättning åt nästan 70 000 personer, på hel eller deltid.

 

Nyheter

Nyhetsbrev från Tillväxt Trädgård

Vill du ta del av våra nyheter regelbundet?

Publicerad: 12 januari 2018 - Sidansvarig: lena.johnson@slu.se