Bengt Persson, landskapsplanering

Senast ändrad: 18 september 2017
bengt_persson.jpg

Bengt Persson är samverkanslektor i landskapsplanering. Hans område är förvaltning av stadens utemiljöer, utemiljöns förvaltningsfrågor i stort och ledning och organisering av hållbar utveckling.

I samverkan med stadens aktörer utvecklar vi utemiljön för invånarna genom klokt utnyttjande av de fysiska resurserna och av resurserna för ledning och förvaltning.

Mitt område är förvaltning av stadens utemiljöer, utemiljöns förvaltningsfrågor i stort och ledning och organisering av hållbar utveckling.

Mitt mål för samverkan är att höja beställarkompetensen inom planering, byggande och förvaltning. En viktig förutsättning för det är att utveckla kunskapen om och höja kompetensen inom projekt- och idéutveckling, projektledning och former för finansiering.

Ett specialområde och specialintresse är flerbostadsmiljöernas historia, utveckling och förvaltning med en särskild vurm för efterkrigstidens bostadsområden. Följeforskning inom stadsutveckling och hållbar samhällsutveckling är en annan del av min verksamhet.

Mina forsknings- och samverkansintressen inom landskapsområdet kan sammanfattas med yrkesverksammas lärande och utveckling av den professionella kunskapen. Hur kan universitetet och den forskningsbaserade kunskapen bidra till att yrkesverksamma gör ett bättre jobb?

Det innebär att min verksamhet till stor del handlar om tillämpning av forskningskunskap och kunskapsutveckling i samverkan mellan teori och praktik, mellan forskningen/den generella kunskapen och samhällets utvecklande och förvaltande företag och organisationer.


Kontaktinformation

 

Bengt Persson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                       bengt.persson@slu.se, 040-41 51 41

Bengt Persson är projektledare för LivsID

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se