Bärprognoser

Senast ändrad: 13 juli 2017
DSC01538.JPG

Enheten för skoglig fältforskning, tillsammans med Riksskogstaxeringen, gör årliga prognoser över tillgången på blåbär och lingon i Sveriges skogar.

2017 års blåbärsprognos visar på dålig tillgång i Norrland. Tyvärr kan inte SLU ge någon prognos till övriga landet, då anslagen för SLU:s fortlöpande miljöanalys har minskat i år och just bärprognoserna fick stå tillbaka för viktigare projekt.

2017 kommer inte någon lingonprognos, då vi inte har underlag för att åstadkomma en sådan.

Nedan finns länkar till tidigare års blåbärs- och lingonprognoser.

Fakta:

Bärprognoserna bygger på en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät och av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se