Lars Edenius, viltekologi med inriktning på klövvilt

Senast ändrad: 07 februari 2018
lars_edenius.jpg

Lars Edenius är samverkanslektor i viltekologi med inriktning på klövvilt. Han vill förbättra vilt- och fiskeförvaltningen tillsammans med samhället och näringen speciellt.

Vårt mål är att förstå djurens ekologi och deras strukturerande och funktionella roll i de sociala och ekologiska system de lever i.

Vårt empiriska och teoretiska arbete omfattar bland annat rumslig och tidsmässig dynamik kopplat till trofiska interaktioner, ekologiska frågeställningar relaterade till djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur, människor och ekosystem.

Vi arbetar över kontinenter i temperade och boreala skogar, savanner, tundramiljöer samt i Centralasiatiska grässtäpper med arter som älg, noshörning och saigaantilop.

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se