Lars Andersson, växtproduktion

Senast ändrad: 18 september 2017
lars_andersson.jpg

Lars Andersson är samverkanslektor i växtproduktion. Han vill skapa möjligheter för miljövänlig ogräsreglering genom att stödja dialogen mellan forskning och tillämpning.

Mitt huvudsakliga arbete och intresse rör ogräsens biologi, och möjligheten att utnyttja biologisk kunskap för att utveckla resurseffektiva och uthålliga kontrollstrategier.

Framförallt fascineras jag av de former av anpassning som olika arter uppvisar och som gör det möjligt för dem att konkurrera och sprida sig som ogräs i den tuffa miljö som växtodlingen utgör. Det gäller inte minst hur väl deras groning och uppkomst är anpassad till växtodlingssystem och odlingsåtgärder.

Framtida klimatförändringar kommer sannolikt att ha stor inverkan på svenskt lantbruk. Högre temperatur och förändringar i nederbördsmönster kommer att påverka både ogräsflorans sammansättning och möjligheterna att kontrollera ogräsen. En del av vårt arbete är inriktat på detta, bl.a. i ett projekt där vi studerar risken för att sydliga ogräsarter sprider sig till Sverige.

När det gäller forskning på direkta bekämpningsåtgärder samarbetar jag bland annat med Hushållningssällskapen samt kollegor på SLU Alnarp och Bioforsk i Norge.

På institutionen är jag ansvarig för ämnesområdet Ogräsbiologi och ogräsreglering. Jag är svensk representant i European Weed Research Society, och studierektor för forskarutbildningen på institutionen.

Jag deltar också i undervisningen genom föreläsningar och övningar i ogräsbiologi och växtproduktion samt genom handledning av examensarbetare.


Kontaktinformation

Lars Andersson, professor och samverkanslektor i växtproduktion
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
lars.andersson@slu.se, 018-67 33 66, 070-344 39 76

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se