Anders Herlin, byggnadsfunktion, husdjur

Senast ändrad: 18 september 2017
anders_herlin.jpg

Anders Herlin är samverkanslektor i byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö. I dagens animalieproduktion finns stora krav på att kombinera effektivitet, lönsamhet och djurvälfärd.

Min utgångspunkt är främst att biologiskt anpassa djurhållningssystemen och samtidigt ta hänsyn till människan och miljön.

Jag vill utforma djurhållning och de byggnader som används till detta så att de blir så biologiskt anpassade till djuren som möjligt samtidigt som människan finns med i ett hållbart perspektiv.


Kontaktinformation

Anders Henrik Herlin, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU
anders.herlin@slu.se, 040-41 52 19, 070-455 51 94

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se