Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, Pom

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Grönt kulturarv®-fröer, sorter med historia

Det går att märka fröförökade sorter med Grönt kulturarv®. Läs mer om vilka kriterierna är och vilka sorter som idag är möjliga att sälja. Tillgången på frö är ofta begränsad men möjligheten att märka utsädet kan bidra till fler fröodlare och växande marknad.

Kalendarium
Publicerad: 16 januari 2018 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se