Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi

Hur får vi mat, foder, bioenergi och fiber att räcka till alla samtidigt som jordbrukets påverkan på miljön minskar? Institutionen för växtproduktionsekologi bidrar till lösningen genom forskning, samverkan och utbildning om hållbar växtproduktion.

start-epok2.jpg

Resurser för SLU och samhället

På institutionen för växtproduktionsekologi finns flera verksamheter som är en resurs för hela SLU och även samhället i stort.

Facebook
Publicerad: 24 november 2017 -