Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Institutionen är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Basen är i Umeå med verksamhet över hela Sverige och utomlands. Institutionens samlade ansvar är forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys (FOMA) och samverkan inom det zooekologiska området. På avancerad nivå ger vi det internationella masterprogrammet i vilt- och fiskförvaltning.