Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk mångfald, samt ekosystemtjänster som dricksvatten. Våra ackrediterade laboratorier analyserar vattenkemi, bekämpnings­medel och organism­samhällen i sjöar och vattendrag.

Publicerad: 07 december 2017 - Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se