Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogsekonomi

På institutionen för skogsekonomi bedrivs verksamhet inom forskning och undervisning framför allt inom ämnena nationalekonomi, skogsekonomi och skogspolitik, tillämpat inom naturresurser, framför allt knutet till skogen. 

Institutionens medlemmar är också knutna till Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå (CERE). Vid institutionen finns också redaktionen för tidskriften Journal of Forest Economics, samt huvudkontoret för EFINORD (Northern European Regional Office of the European Forest Institute).