Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig resurshushållning

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskning och fortlöpande miljöanalys med ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.