Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogens produkter

Institutionen är belägen på Ultuna Campus i Uppsala. Från 2018-01-01 läggs institutionen ner och verksamheten delas upp på institutionen för skogsekonomi och institutionen för skogens biomaterial och teknologi, båda vid fakulteten för skogsvetenskap.

Publicerad: 08 januari 2018 -